Proiect MPVSSA iulie 2014

Proiect MPVSSA iulie 2014

Structuri Fotovoltaice Multistrat pentru Aplicatii Spatiale


Contract nr. 288/2014;
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE;
Durata contract: 2014 - 2016;
Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii;
Co: Universitatea din Bucuresti.
P1: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor;
P2: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” - IFIN;
P3: S.C. MGM STAR CONSTRUCT SRL.


Descriere proiect

Structurile fotovoltaice bazate pe straturi subţiri sunt cele mai potrivite pentru aplicaţii în tehnologia spaţială datorită masei lor reduse. Acest proiect urmăreşte investigarea metodelor de fabricare a unor structuri cu joncţiuni fotovoltaice multiple de tipul ZnS/ZnSe/CdTe, bazate pe filme subţiri, în configuraţii de tip superstrat, dar şi studierea anduranţei acestora la iradierea cu protoni si particule alfa (componente principale ale radiaţiei cosmice) de energie mare (2-10 MeV), la fluenţe de 1010-1014 cm-2. În cazul configuraţiei de tip superstrat se începe cu depunerea electrodului-faţă transparent pe substratul de sticlă, care conferă suport întregii structuri, iar după aceea se depun straturile de ZnS, ZnSe şi CdTe, iar în final, electrodul-spate. Scopul este acela de a testa eficienţele de conversie şi anduranţa la iradiere a acestei configuraţii.
Un aspect important il reprezinta calitatea contactului de spate metal/CdTe, al carui comportament electric trebuie sa fie unul de tip ohmic. CdTe este un material cu proprietăţi excelente de absorbţie a fotonilor din regiunea vizibilă a spectrului electromagnetic, cu o bandă interzisă de 1.4 eV şi un coeficient mare de absorbţie optică, insa este bine cunoscut ca fiind un semiconductor “dificil”: din cauza lucrului mare de extracţie trebuie acordată o atenţie cu totul specială la contactarea acestuia cu un metal pentru a obţine un contact cvasi-ohmic cu rezistenţă redusă. Se va pune la punct o procedură de implantare ionică pentru controlarea proprietăţilor electrice ale stratului de CdTe prin doparea cu impurităţi acceptoare active electric, corect alese. O atenţie specială va fi acordată calităţii interfeţelor; un proces de optimizare a structurilor fotovoltaice va fi implementat în acest sens. Va fi studiat tipul defectelor create de iradiere precum şi influenţa acestora asupra performanţelor structurilor.

Data

22 Ianuarie 2015

Categoria

Proiecte in Derulare

Despre Noi

SC MGM STAR CONSTRUCT SRL is a private company specialized in physical and chemical vacuum deposition (PVD and CVD), optical manufacturing, photolithography technology and construction works in civil area.

Ultimile Stiri

04 Ianuarie 2018
04 Ianuarie 2018
04 Ianuarie 2018

Contact

Str. Pancota, Nr.7, Bl.13, Sc.1, Ap.19
Bucuresti, Sector 2, Roamnia

004 0722 447 051
004 021 7466544

 

© 2015 MGM Star Construct. Toate drepturile rezervate. Realizat de Nanosoft Romania

Search